Trinus Riemersma-dei, 22 novimber Koornbeurs Frjentsjer

Sûnder mis is Trinus Riemersma (Ferwert 1938–Frjentsjer/Ljouwert 2011) ien fan de grutste Fryske skriuwers fan nei de oarloch. Mei in grut en alsidich oeuvre: romans, gedichten, koarte ferhalen, toaniel, lieten en kollums. Genôch om in dei mei te foljen. Moarns in programma dêr’t û.o. syn biografy oanbean wurdt, skreaun troch Doeke Sijens. De kommissaris fan … Meer lezen

Boogiewoogie! zondag 7 november in de Groate Kerk te St.-Jacobiparochie

Boogiewoogie! zondag 7 november in Stichting Kultureel Sintrum De Groate Kerk te St.-Jacobiparochie. Het is mijn eerste boogiewoogie-optreden sinds 22 maart 2020, toen Boogiewoogie! in De Koornbeurs vanwege corona niet doorging. Ik heb het programma wat omgegooid: de verhalen zijn korter en ik speel meer boogiewoogie. Aanvang: 15.30 uur Toegang: 10,- euro Reserveren: i.v.m. de … Meer lezen